RDB

radový dom / rekonštrukcia

autor / Ing. arch. Jozef Hudák
investor / súkromná osoba
miesto / Košice / Západ
2015