profil


H2A architects

ateliér založený v roku 2012 architektom Jozefom Hudákom, bezprostredne po ukončení vysokoškolského štúdia, vznikol transformáciou študentskej platformy hudakdesign. Prioritnou činnosťou je architektúra a interiérový dizajn, napriek tomu sa venujeme aj úžitkovej grafike a priemyselnému dizajnu.

Ing. arch. Jozef  Hudák

1986                  * Vranov nad Topľou
2005 - 2009        FA STU Bratislava (doc. Ing. arch. Andrea. Bacová, PhD.)
2009 - 2011        FA STU Bratislava (Ing. arch. Dušan Ferianc, PhD.)
2011 - 2012        KAT VŠVU Bratislava (prof. akad. arch. Imro Vaško)
2012                  H2A | architects
2014                  autorizovaný architekt SKA 2179 AA

ateliér kooperuje s tímom externých spolupracovníkov (architekti, dizajnéri, stavebný inžinieri, statici a ďalšie profesie). Poskytujeme komplexný súbor architektonických, projekčných a konzultačných služieb pri príprave stavieb, výstavbe či rekonštrukcii budov. Vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu.

spracovanie investičných zámerov
architektonické štúdie
dokumentácia pre územné rozhodnutie
dokumentácia pre stavebné konanie
dokumentácia pre realizáciu stavby
dielenská dokumentácia
výber dodávateľa stavby
3D vizualizácie
návrhy a projekty interiérov
autorský dozor