i "TRN"

dvojizbový byt

autor / Ing. arch. Jozef Hudák
investor / súkromná osoba
miesto / Bratislava / Tŕnky Ružinov
2016