dom "i"

úzky rodinný dom

autor / Ing. arch. Jozef Hudák
investor / súkromná osoba
miesto / Bratislava
2006


rodinný dom osadený na úzkej rohovej parcele. Hlavným konceptom bolo čo v najmenšej miere zastavať už tak malú parcelu a maximalizovať plochy zelene a terás. Preto navrhovaný objekt pozostáva z dvoch tubusov uložených na seba s miernym posunom jednej z hmôt. Sekundárna hmota domu je prístupná z terénu, ktorá pozvoľne prechádza do plochy terasy pod primárnou hmotou domu, ktorá je uložená na nej. Funkčné členenie objektu využíva rozmer parcely a samotný koncept domu. Sekundárny biely tubus má funkciu garážového státia, izby rodičov so sociálnym zariadením a vertikálnej komunikácie schodiska. Schodiskom sa dostávame do primárnej hmoty domu z dreveným obkladom, ktorá tvorí dennú zónu domu s otvorenou obývacou halou, kuchyňou a toaletou. V zadnej časti sa nachádzajú spálne detí s prístupnou loggiou. Celkový koncept tak uzatvára dom od pohľadov z ulice a vytvára vnútorný súkromný mikro-priestor so zeleňou pre oddych a relax obyvateľov domu. Pasant tak vníma z ulice len primárnu hmotu domu, drevený tubus ktorý je uzavretý do seba a levituje nad priestorom. Otvára sa len v koncovej vysunutej časti veľkým zasklením. To poskytuje priehľady do krajiny z dennej zóny domu a nočné panorámy mesta.