dom "F"

rodinný dom

autor / Ing. arch. Jozef Hudák
investor / súkromná osoba
miesto / Michalovce / Hažín
2012


rodinný dom v tichej lokalite na rozľahlom pozemku, ktorý vypĺňa medzeru v už jestvujúcej zástavbe domov  z 60-tych rokov a novovzniknutej katalógovej výstavby. Parcela ktorá disponuje z záhradnej časti panorámou na Zemplínsku šíravu a Vihorlatské vrchy však nemala najvhodnejšiu orientáciu na svetové strany. Juh z ulice a sever z dvora, čomu podliehal celý koncept návrhu domu. Preto bola parcela v rámci konceptu rozčlenená na tri základné bloky zelene. Vstupný blok zelene, ktorý je jasne definovaný hmotou domu. Tvorí ho pred-záhradka s plochou pre autá, vstup do garáže a rodinného domu. Druhý blok zelene tvorí pátio, ktoré je priamo napojené na dennú zónu domu a vnáša do interiéru a dennej časti južné lúče slnka. Zasklenie dennej zóny domu však zo strany ulice chráni predsadený múr z horizontálnym otvorom, ten jase definuje celú plochu pátia. Tretí blok zelene tvorí átrium ktoré je ohraničené hmotou domu a opticky prepojené s pátiom. Átrium je priamo napojené na oddychovú terasu dennej zóny domu a ochodzu nočnej zóny domu. Objekt je jednoduchej jasne čitateľnej lineárnej formy osadenej na rovinatom pozemku. Vertikálne členený len v dennej časti domu na ktorú je osadená hmota galérie s knižnicou. Horizontálne okno galérie zámerne vytočené priamo na panorámu Vihorlatských vrchov. Objekt je rozdelený do dvoch separátnych krídel, denná zóna a nočná zóna domu. Celá hmota je jasne čitateľná, z ulice vnímaná ako biela uzatvorená skulptúra, ktorá sa otvára do privátnej časti záhrady domu.