ISK

dom / rekonštrukcia

autor / Ing. arch. Jozef Hudák
investor / súkromná osoba
miesto / Vranov nad Topľou / Slovenská Kajňa
2014